Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Bilgi-Teknoloji Transferi

Hacettepe Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri aracılığıyla sahip olduğu bilgi birikimini ilgili sektörlere aktarmak üzere etkinliği uzun yıllardır sahada test edilerek kanıtlanmış profesyonel mekanizmalara sahiptir.  2008 yılında Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM), 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. 

2003 yılında kurulan Hacettepe Teknokent, Türkiye’nin ilk teknokentleri arasında öncü kimliği ile yer almaktadır. Hacettepe Teknokent, yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetler üreten girişimcilerimizin, birbirleri ile bilgi ve teknoloji transferinde bulundukları, uygun altyapı, üst yapı ve benzeri hizmetleri en kaliteli şekilde aldıkları organize bir araştırma ve iş merkezidir. Hacettepe Teknokent, yaklaşık 1 milyon m2’lik açık alan, 75 bin m2’lik kiralanabilir Ar-Ge yatırım alanı, farklı sektörlerde 270+ firma, alanında uzman 4000+ çalışan, 1290+ tamamlanan, 530+ devam eden proje, yeni girişimlerin desteklendiği ön kuluçka ve kuluçka merkezi, prototipleme atölyesi, pek çok başarılı çalışmaya imza atan HT-TTM ile öne çıkmaktadır.

Üniversitemiz akademik ve teknik bilgi birikiminin ilgili sektörlere transferi  HT-TTM aracılığıyla sağlanmaktadır. Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde bir alt birim olarak kurulmuş olan HT-TTM 2009 yılında anonim şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik haline gelmiştir. HT-TTM tarafından araştırmacılarımıza üniversite-sanayi ve üniversite-kamu iş birliği projeleri geliştirme, ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje hazırlama, araştırma sonuçlarına dair buluş saptama ve patent başvurularını yönlendirme, girişimciliği destek olma gibi hizmetler verilmektedir. HT-TTM, kuruluşundan bu yana aracılık ettiği 1600+ sözleşmeli kamu-üniversite-sanayi işbirliği projesi ile 100+ milyon TL değerinde bilgi-teknoloji transfer hizmeti üretmiştir.