Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Performansı

Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini tanımlayan önemli bir özelliktir. Hacettepe Üniversitesi yayınlanan araştırma makalesi sayısı bakımından ülkemizde yıllardır birinci sırada yer almaktadır. Üniversitemizin araştırma makalesi ve derleme türündeki yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde artarak 2021 yılı itibari ile yılda 3100+ düzeyine ulaşmıştır (Şekil 1). Hacettepe Üniversitesi yayınladığı toplam 41000+ araştırma makalesi ile bilime evrensel düzeyde katkı yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi tarafından üretilen yayınların %90’dan fazlası tıp-sağlık bilimleri ile fen-mühendislik bilimleri alanlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi yayınlarının araştırma alanlarına göre dağılımı incelendiğinde Pediatri, Kimya ve Mühendislik yayınlarının ilk üç sırada geldiği görülmektedir. Odaklanılan ilk 25 araştırma alanından 16’sı tıp-sağlık bilimleri, 8’i fen-mühendislik bilimleri, 1’i ise sosyal-beşeri bilimler ile ilgilidir (Şekil 2).

Tıp-sağlık bilimleri kategorisinde pediatri, onkoloji, nöroloji, farmakoloji, cerrahi, kardiyoloji, hematoloji, radyoloji, romatoloji ve immünoloji en çok katkı yapılan araştırma alanlar arasında yer almaktadır. Fen-mühendislik bilimleri kategorisinde kimya, moleküler biyoloji, fizik, malzeme bilimi, matematik, bilgisayar bilimleri, polimer bilimi, gıda bilimi ve teknolojisi, kristalografi ve jeoloji alanlarında yapılan katkılar, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise eğitim, psikoloji, ekonomi ve spor bilimleri alanlarının faaliyetleri öne çıkmaktadır.


Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki yayınların yıllara göre değişimi (Kaynak: Web of Science)


Şekil 2. Hacettepe Üniversitesi adresli araştırma makalesi ve derleme türündeki yayınların araştırma alanlarına göre dağılımı (Kaynak: Web of Science)

Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları BAP Koordinasyon Birimi, ulusal/uluslararası fon kuruluşları (TÜBTAK, TÜSEB, AB gibi) ile kamu/özel sektör tarafından desteklenen çok sayıda ve çeşitlilikte araştırma projeleri yürütmektedir. 2021 yılı itibarı ile farklı kurumlar tarafından desteklenen 1200+ projenin toplam bütçesi 260+ milyon TL düzeyine ulaşmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2022 yılında yürütülmekte olan (önceki yıldan devreden + yeni başlayan) ve farklı kurumlar tarafından fonlanan araştırma projelerinin sayısı ve bütçesi

Fonlayıcı Kurum
Proje Sayısı
Proje Bütçesi, TL
Üniversite Destekli    
BAP
604
177.630.320
Dış Destekli
 
 
TÜBİTAK
320
169.727.524
TÜSEB
11
5.769.956
AVRUPA BİRLİĞİ
14
51.204.847
ERASMUS+
37
30.456.873
COCIRCULATION
7
12.681.386
DİĞER
13
22.486.415
Sektör Destekli
 
 
HT-TTM
88
27.214.090
DSİ
338
54.773.008
Devlet Destekli
 
 
CB SBB
3
6.302.000
Toplam
1.435
558.246.420

 

Dünya Sıralamalarında Hacettepe

THE ETKİ SIRALAMALARI

    

 

THE DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMALARI

             

 

QS KONULARA GÖRE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMALARI

             

 

AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE ÜNİVERSİTELER SIRALAMALARI (URAP)

             

            

   

 

US NEWS DÜNYA EN İYİ ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI

             

   

 

SHANGAI DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK SIRALAMASI

             

 

CWTS LEIDEN SIRALAMASI

    

 

SCIMAGO INSTITUTIONS SIRALAMALARI