Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırmacı Profili

Hacettepe Üniversitesi nitelikli araştırmacı profili ile öne çıkan araştırma üniversitelerinden biridir. Üniversitemizde 16 fakülte, 15 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 90+ uygulama-araştırma merkezi bünyesinde, değişik akademik kadrolarda 4000+ araştırmacı görev yapmaktadır (Tablo 1). Üniversitemiz araştırmacılarının akademik faaliyetleri ile ilgili verilere AVESİS veri tabanından ulaşılabilmektedir.

Tablo 1. Akademik personelin dağılımı

Unvan

Sayı

%

Profesör

951

24

Doçent

320

8

Dr. Öğretim Üyesi

540

14

Araştırma Görevlisi

1565

40

Öğretim Görevlisi

561

14

Akademik personelin önemli kısmı kariyerlerinin belirli bir dönemini sürdürdükleri dünyanın saygın üniversitelerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerini üniversitemize aktarmaktadır. Farklı disiplinlerden nitelikli araştırmacıların varlığı, üniversitemizde çok disiplinli bilimsel çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır.

Akademik personel atamalarında bilimsel araştırma performansını değerlendirmeye yönelik ayrıntılı kriterler uygulanmaktadır. Üniversitemiz atama kriterlerinde bilimsel araştırma çıktıları özel bir yer tutmaktadır. Araştırma performansının değerlendirilmesinde çıktıların niceliğinden çok niteliği ön plana çıkarılmaktadır. Bu durum mevcut akademik personeli özgün ve rekabetçi araştırmaya yönlendirmektedir. Öğretim üyeliğine atamalarda uluslararası bilim camiasında genel kabul gören nitelikli yayınlara öncelik verilmektedir. Öğretim üyeliği kadrolarına geçişte SCI, SSCI ve A&HCI dizinlerinde yer alan uluslararası dergilerde yayın yapma koşulu aranmaktadır.  

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir. Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir. Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen üniversitemizde görev yapmaktadır.

Üniversitemiz öğretim üyeleri bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7 TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Bunun yanında 24 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca üniversitemiz öğretim üyeleri UNESCO, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını, Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi 50+ prestijli ödülün sahibi olmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Türk bilim insanları arasında yüksek h-indeksi değerine sahip araştırmacıları ile bilime önemli katkılar yapmaya devam etmektedir. 

Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin uluslararası araştırma ağı en gelişmiş üniversitesi durumundadır. Araştırmacılarımızın dünyanın bilimde önde gelen ülkelerinden saygın kuruluşlar ile bilimsel işbirliği içinde sürdürdükleri çalışmaları her geçen yıl artarak devam etmektedir. Uluslararası işbirliklerinin Hacettepe Üniversitesi yayınlarının niteliği ve niceliği üzerindeki etkisi uluslararası veri tabanları aracılığıyla rahatlıkla izlenebilmektedir. Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma makalelerinde en çok işbirliği yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda yer almaktadır (Şekil 1).


Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi adresli yayınlarda uluslararası işbirliği yapılan ülkelerin dağılımı (Kaynak: Web of Science)

Üniversitemiz uzun yıllardır ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetleri desteklemektedir. Üniversitemizin halen 40+ ülkeden 200+ kurum ve kuruluş ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır.