Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Öncelikleri

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Çalışma; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerin araştırma önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma önceliklerinin derlenmesinden oluşan 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın ilk aşamasında araştırmacılarımız bireysel geri bildirimleri https://onceliklialan.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilen çevrimiçi form üzerinden toplanmıştır. Bu aşamada üniversitemizde görev yapan 1250+ araştırmacı geri bildirimde bulunmuştur. İkinci aşamada araştırmacıların geri bildirimleri, bağlı oldukları akademik birimlere göre ayrıştırılarak fakültelere iletilmiştir. Akademik birimlerde oluşturulan komiteler aracılığı ile araştırmacıların bireysel geri bildirimlerini esas alarak bölüm ve fakülte düzeyinde Birim Araştırma Öncelik Alanları Belgesi, birimlerimizin akademik kadrosu, araştırma öncelik alanları, alt çalışma konuları, anahtar kelimeleri, önemi ve gerekçesini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışmanın son aşamasında akademik birimler tarafından hazırlanan belgeler derlenerek Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu hazırlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu