Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Hastaneleri

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri laboratuvarlarında rutin klinik hizmetlerinin yanı sıra, hastalıkların moleküler/genetik tanısı da dahil olmak üzere tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Hem yurt içi hem yurtdışı kuruluşlarla birlikte güncel tedavilerin araştırıldığı birçok proje yürütülmektedir. 

Hastanelerimizde alanında yetkin, tanınır, çalışmaları ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda bilim insanı çalışmaktadır. Hastanelerimizde görev yapan yüksek nitelikli araştırmacılarımız her yıl düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunmakta, ülkemizi yaptıkları etkinliklerle en üst düzeyde temsil etmektedirler. Akademisyenler araştırma laboratuvarları ile işbirliği içerisine girerek çok sayıda deneysel ve öncü çalışmalara da imza atmaktadırlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve bunlara yapılan atıf sayıları açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri uzun yıllardır Türkiye’nin en iyisi konumunda yer almaktadır.

2009 yılında kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Birimi, klinik araştırmalar ile ilgili denetim ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemiz hastanelerinde anlık olarak en az 150+ klinik araştırma projesi yürütülmektedir. Klinik araştırmalar, hasta tanı ve tedavisinde belirleyici olmakla kalmayıp çıktıları ile tanı/tedavi algoritmalarının güncellenmesini de sağlayarak tıp dünyası için yönlendirici olmaktadır. Hacettepe Hastanelerimiz bünyesinde yer alan araştırma laboratuvarları, klinik ile yakın ilişkide olup ülkemizde ve dünyada özellikli ve nadir hastalıkların tanısının konulmasında öncü olmaktadır.