Dünya Çapında Araştırma Üniversitesi
Araştırma Laboratuvarları

Hacettepe Üniversitesi teknik altyapısı güçlü araştırma laboratuvarları ile rekabetçi araştırma imkanlarına sahiptir. Üniversitemizin Beytepe yerleşkesinde Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) tarafından yönetilen merkezi araştırma laboratuvarı ile farklı akademik birimlerimizde ve hastanelerimizde faaliyetlerine devam eden 300+ tematik araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlar temel alanlar bazında fen-mühendislik bilimleri alanında 120+, tıp-sağlık bilimleri alanında 110+, sosyal-beşeri bilimler alanında ise 30+ tematik laboratuvar şeklinde dağılım göstermektedir. Üniversitemiz uzun yıllardır öz gelirlerinin önemli bir kısmını bu araştırma laboratuvarlarının altyapısının geliştirilmesine ayırmaktadır. Bilim literatürüne evrensel düzeyde katkı yapan, özel sektör ile ortak projeler üreten araştırma laboratuvarlarında tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilim alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yürütülmektedir. 

HÜNİTEK, sahip olduğu ileri teknolojik altyapısı ile araştırmacılara proje süreçlerinde gereksinim duydukları test ve ölçüm hizmeti vermektedir. Kurum için araştırmacılarımızın yanı sıra, araştırma süreçlerinde test ve ölçüm ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan araştırmacılar ile özel sektör ar-ge merkezlerinde yürütülen projeler de HÜNİTEK altyapısından yararlanabilmektedir.

Sıralama:
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Biyoanalitik ve Omiks Laboratuvarı
Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Eczacılık Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı
Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı ve Herbaryum
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı (HÜNİKAL)
Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı

Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Ali Celal Hoş İhtiyoloji Laboratuvarı
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı I
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı II
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı III
Arkeobotanik Laboratuvarı
Biosmart
Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
Bitki Evrimi Araştırmaları Laboratuvarı (PERLab)
Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarları
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarları (BMBL)
Bitki Sitogenetiği Laboratuvarı
Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı
Biyofizik Laboratuvarı
Biyoinformatik Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı
Biyokriminal (Adli) Entomoloji Laboratuvarı
Biyokromatografi ve Biyodiyagnostik Araştırma Grubu
Biyolojik İzleme Laboratuvarı
Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Elektrokimya Elektroanaliz Elektrokataliz Araştırma Laboratuvarı
Elektrokimya-Elektroaktif Polimerler ve Korozyon Araştırma Laboratuvarı
Elektrokimyasal Arayüzeyler ve Biyomalzemeler Araştırma Grubu
Entomoloji Laboratuvarı
Epitel Hücre Araştırma Grubu (ECRG)
Evrimsel Ekoloji Araştırma Laboratuvarları
Evrimsel Mikrobiyal Genomik Laboratuvarı (EvoGen)
Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarı (FEL)
Fonksiyonel ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı
Genetik Varyasyon ve Adaptasyon Laboratuvarı (GenVA Lab)
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Hücre Fizyolojisi Laboratuvarı
Hücre Kültürü Laboratuvarı
Kene Araştırmaları Laboratuvarı
Kütle Spektrometrisi Araştırma Laboratuvarı (SAREG)
Moleküler Biyoloji Hücre Kültürü Laboratuvarı
Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS)
Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Moleküler Sistematik Entomoloji Laboratuvarı (MOSEL)
Nadir Hastalıkların Moleküler Patolojisi Araştırma Grubu
Olefin Metatez Laboratuvarı
Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı II (ORGSEN)
Palinoloji Laboratuvarı
Palinoloji ve Arı Ürünleri Analiz Laboratuvarı
Protozooloji Laboratuvarı
Sentetik Biyofiziksel Sistemler Laboratuvarı
Su Kimyası Laboratuvarı
Sucul Yaşam Laboratuvarı
Tatlı Su Balıkları Biyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı (TABBEL)
Teorik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Tıbbi ve Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı
Toksikoloji Laboratuvarı
Uygulamalı Entomoloji Laboratuvarı
Vector Ecology Research Group Laboratory (VERG)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
El Cerrahisi Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
FTR Proje Uygulama Birimi I
Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Nörolojik Rehabilitasyon Okul Ünitesi Laboratuvarı
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Hastane Laboratuvarı
Nöroşirurjide Fizyoterapi Ünitesi
Omurga Sağlığı Ünitesi
Onkolojik Rehabilitasyon Laboratuvarı
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Laboratuvarı
Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Proje Laboratuvarı
Protez-Ortez Atölyesi
Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi
Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Sporcu Sağlığı Ünitesi
Yanık Ünitesi
Yutma Bozuklukları Ünitesi Laboratuvarı

Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Kayıt bulunamadı

Hukuk Fakültesi
Kayıt bulunamadı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Kayıt bulunamadı

Mühendislik Fakültesi
Amorf Yarıiletkenler Laboratuvarı
Analiz Laboratuvarı
Araç Dinamiği ve Kontrol Araştırma Laboratuvarı
Aselsan Sinyal İşleme Laboratuvarı
Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Çalışmaları Laboratuvarı
Bilgisayarla Görme Laboratuvarı
Biyoaktif Gıda Laboratuvarı
Biyolojik Veri Bilimi Laboratuvarı
Biyomalzeme Laboratuvarı
Biyomedikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı
Biyomekanik Laboratuvarı
Biyosensör / Biyoyakıt Pili Laboratuvarı
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı I
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı II
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı III
Cevher Hazırlama Laboratuvarı
Çevre Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
Çevre Kimyası Laboratuvarı
Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Çok Fazlı Akış Laboratuvarı
Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Duraylı İzotop Laboratuvarı
Elektron Mikroskop Laboratuvarı
Endüstriyel Biyoteknoloji ve Biyomolekül Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Enerji Sistemleri Laboratuvarı
Enstrumental Analiz Laboratuvarı
Esnek ve Rijit Mekanizmalar Laboratuvarı
Fiziksel Volkanoloji Laboratuvarı
Fonksiyonel BiyoNano Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
Fonksiyonel Malzeme Araştırma Laboratuvarı
FoodOmics Laboratuvarı
Fotogrametri Laboratuvarı
Geoteknik Laboratuvarı
Gıda İnovasyonuyla Bağlantılı Mühendislik Laboratuvarı (E.L.F.I. Lab)
Gıda Kalitesi ve Güvenliği Araştırma Laboratuvarı (FoQuS)
Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Güneş Göze Modelleme ve Karakterizasyon Grubu
Hayvansal Hücre Kültürü Laboratuvarı
Hesaplamalı Elektromanyetik Laboratuvarı - CEMLAB
Hızlı Analiz Yöntemleri Geliştirme Laboratuvarı
Hububat Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
İleri Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı
İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı
İncekesit-Parlatma Laboratuvarı
İyonküre Araştırmaları Laboratuarı (IONOLAB)
Jeodezi Laboratuvarı
Jeohidroloji Laboratuvarı
Kablosuz Ağlar ve Akıllı Güvenli Sistemler Laboratuvarı
Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
Karmaşık Sistemler Simülasyon Grup Laboratuvarı
Kaya Mekaniği ve Havalandırma Laboratuvarı
Kızılötesi Laboratuvarı
Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
LA-ICP-MS Laboratuvarı
Maden Yatakları ve Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
MAGNAmicro: Çip-Üstü-Lab Mikroakışkan Sistemler, Mikro İşleme ve İleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Manyetik Rezonans Laboratuvarı
Mekanik ve Mikroyapı Mühendisliği Laboratuvarı
Mekanik Yorulma Laboratuvarı
Mikro ve Nano Sistemler Araştırma Laboratuvarı (MNS-LAB)
Mikro ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Mitsubishi Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı
Nanobiyomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Nanomative - Malzeme Laboratuvarı
Nörobilim Laboratuvarı
Nörobilim ve Robotik Laboratuvarı
Ölçme Tekniği Laboratuvarı
Paleontoloji Laboratuvarı
Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı
Proje Odası
Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarları
Süperiletkenlik ve NanoTeknoloji Laboratuvarı (SNTG)
Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
Temel İşlemler Analiz Laboratuvarı
Temel işlemler Araştırma Laboratuvarı
Toprak Agrega ve Kaya Laboratuvarı
Ulaştırma Laboratuvarı
Uzaktan Algılama Laboratuvarı
X-Işınları Laboratuvarı
XRD Laboratuvarı
Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Yapı Mekaniği Laboratuvarı
Yeraltısuyu İzleme Laboratuvarı
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Laboratuvarı

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ağrı Ünitesi Ağrı Araştırmaları Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Karma Gerçeklik Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Mikroskobik Anatomi Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Plastinasyon Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Temporal Kemik Diseksiyon Unitesi Laboratuvarı
Androloji Ünitesi Laboratuvarı
Biyofizik Anabilim Dalı Kineziyoloji Laboratuvarı
Department of Medical Microbiology, Virology Research Laboratory
EEG Laboratuvarı
Endokrinoloji Laboratuvarı
Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları
Hücre Elektrofizyolojisi ve Görüntüleme Laboratuvarı
İmmünoloji ve Allerji Laboratuvarı
Kardiyoloji Non-Invaziv Laboratuvarları
Klinik ve Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Moleküler Modelleme Laboratuvarı
Nefroloji Bilim Dalı Doku Tipleme Laboratuvarı
Nöroloji Anabilim Dalı EEG Laboratuvarları
Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı
Nörosonoloji Laboratuvarı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Laboratuvar)
Pediatrik Alerji Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Enfeksiyon Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Laboratuvarı
Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarları
Pediatrik Metabolizma Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Nefroloji, Nefrogenetik Laboratuvarı
Pediatrik Polisiomnografi Laboratuvarı
Pediatrik Romatoloji Laboratuvarı
Pediatrik Siliya Videomikroskopik İnceleme Laboratuvarı
Pediatrik Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı
Pediatrik Ter Testi Laboratuvarı
Pediatrik Translasyonel Tıp Laboratuvarları
Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Laboratuvarı
Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarları
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji I Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji II Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji III Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarı
Tüp Bebek Ünitesi Üyte Laboratuvarı

Enstitüler
Araştırma ve Uygulama Merkezleri

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I-İ | K | L | M | N | O | Ö | P | S | T | U-Ü | V | Y-Z |

A

Ağrı Ünitesi Ağrı Araştırmaları Laboratuvarı
Ali Celal Hoş İhtiyoloji Laboratuvarı
Amorf Yarıiletkenler Laboratuvarı
Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Analiz Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Karma Gerçeklik Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Mikroskobik Anatomi Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Plastinasyon Laboratuvarı
Anatomi Anabilim Dalı Temporal Kemik Diseksiyon Unitesi Laboratuvarı
Androloji Ünitesi Laboratuvarı
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı I
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı II
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı III
Antropometri Laboratuvarı
Araç Dinamiği ve Kontrol Araştırma Laboratuvarı
Arkeobotanik Laboratuvarı
Arkeolojik Çizim ve Değerlendirme Laboratuvarı
Aselsan Sinyal İşleme Laboratuvarı
Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Atölye I
Atölye II
Atölye III

B

Besin Kimyası Laboratuvarı
Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
Beslenme ve Yutma Laboratuvarı
Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Çalışmaları Laboratuvarı
Bilgisayarla Görme Laboratuvarı
Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı (BİPUL)
Biosmart
Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
Bitki Evrimi Araştırmaları Laboratuvarı (PERLab)
Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarları
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarları (BMBL)
Bitki Sitogenetiği Laboratuvarı
Biyoaktif Gıda Laboratuvarı
Biyoanalitik ve Omiks Laboratuvarı
Biyocoğrafya Araştırma Laboratuvarı
Biyofizik Anabilim Dalı Kineziyoloji Laboratuvarı
Biyofizik Laboratuvarı
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı Laboratuvarları
Biyoinformatik Laboratuvarı
Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı
Biyokriminal (Adli) Entomoloji Laboratuvarı
Biyokromatografi ve Biyodiyagnostik Araştırma Grubu
Biyolojik İzleme Laboratuvarı
Biyolojik Veri Bilimi Laboratuvarı
Biyomalzeme Laboratuvarı
Biyomedikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı
Biyomekanik Araştırma Grubu
Biyomekanik Laboratuvarı
Biyomühendislik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Biyosensör / Biyoyakıt Pili Laboratuvarı
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı I
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı II
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı III

C

Cevher Hazırlama Laboratuvarı
Çevre Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

Ç

Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Çevre Kimyası Laboratuvarı
Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Çok Fazlı Akış Laboratuvarı

D

Department of Medical Microbiology, Virology Research Laboratory
Desen Atölyesi
DEXA Vücut Kompozisyonu Laboratuvarı
Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarı
Doç. Dr. Murat Kocaaslan Araştırma Grubu
Doç. Dr. Vahit Macit Tekinalp Araştırma Grubu
Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Ünal Araç Araştırma Grubu
Duraylı İzotop Laboratuvarı

E

Eczacılık Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı
EEG Laboratuvarı
Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Laboratuvarı
Eğitsel Ontoloji ve Biliş Laboratuvarı
El Cerrahisi Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Elektrokimya Elektroanaliz Elektrokataliz Araştırma Laboratuvarı
Elektrokimya-Elektroaktif Polimerler ve Korozyon Araştırma Laboratuvarı
Elektrokimyasal Arayüzeyler ve Biyomalzemeler Araştırma Grubu
Elektron Mikroskop Laboratuvarı
Endokrinoloji Laboratuvarı
Endüstriyel Biyoteknoloji ve Biyomolekül Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Enerji Sistemleri Laboratuvarı
Enstrumental Analiz Laboratuvarı
Entomoloji Laboratuvarı
Epitel Hücre Araştırma Grubu (ECRG)
Esnek ve Rijit Mekanizmalar Laboratuvarı
Evrimsel Ekoloji Araştırma Laboratuvarları
Evrimsel Mikrobiyal Genomik Laboratuvarı (EvoGen)

F

Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı ve Herbaryum
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış Laboratuvarı
Fiziksel Volkanoloji Laboratuvarı
Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Fonksiyonel BiyoNano Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarı (FEL)
Fonksiyonel Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Fonksiyonel ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı
FoodOmics Laboratuvarı
Fotogrametri Laboratuvarı
Fotoğraf ve Video Atölyesi
FTR Proje Uygulama Birimi I

G

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı
Gelişimsel Dil ve Konuşma Laboratuvarı
Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi
Genetik Varyasyon ve Adaptasyon Laboratuvarı (GenVA Lab)
Geoteknik Laboratuvarı
Gıda İnovasyonuyla Bağlantılı Mühendislik Laboratuvarı (E.L.F.I. Lab)
Gıda Kalitesi ve Güvenliği Araştırma Laboratuvarı (FoQuS)
Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı
Gravür Atölyesi
Güç Elektroniği Laboratuvarı
Güneş Göze Modelleme ve Karakterizasyon Grubu

H

Hacettepe İskelet Biyoloji Laboratuvarı (Husbio_L)
Hacettepe Moleküler Antropoloji Grup (Human_G)
Hayvansal Hücre Kültürü Laboratuvarı
Hesaplamalı Elektromanyetik Laboratuvarı - CEMLAB
Hızlı Analiz Yöntemleri Geliştirme Laboratuvarı
Hububat Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Hücre Elektrofizyolojisi ve Görüntüleme Laboratuvarı
Hücre Fizyolojisi Laboratuvarı
Hücre Kültürü Laboratuvarı

İ

İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı (HÜNİKAL)
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK)
İleri Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı
İmmünoloji ve Allerji Laboratuvarı
İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı
İncekesit-Parlatma Laboratuvarı
İşitme Cihazı Laboratuvarı ve Kulak Kalıbı
İşitsel Algı Laboratuvarı
İyonküre Araştırmaları Laboratuarı (IONOLAB)

J

Jeodezi Laboratuvarı
Jeohidroloji Laboratuvarı

K

Kablosuz Ağlar ve Akıllı Güvenli Sistemler Laboratuvarı
Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
Kardiyoloji Non-Invaziv Laboratuvarları
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Karmaşık Sistemler Simülasyon Grup Laboratuvarı
Kas Fizyolojisi ve Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı
Kaya Mekaniği ve Havalandırma Laboratuvarı
Kemik Kimyası Laboratuvarı (HUKEK_L)
Kene Araştırmaları Laboratuvarı
Kızılötesi Laboratuvarı
Klinik Psikoloji Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (Klinik AR-GE)
Klinik Psikolojide Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı
Klinik ve Girişimsel Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Konuşma ve Ses Laboratuvarı
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
Kütle Spektrometrisi Araştırma Laboratuvarı (SAREG)

L

LA-ICP-MS Laboratuvarı

M

Maden Yatakları ve Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
MAGNAmicro: Çip-Üstü-Lab Mikroakışkan Sistemler, Mikro İşleme ve İleri Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Manyetik Rezonans Laboratuvarı
Mekanik ve Mikroyapı Mühendisliği Laboratuvarı
Mekanik Yorulma Laboratuvarı
Mikro ve Nano Sistemler Araştırma Laboratuvarı (MNS-LAB)
Mikro ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mitsubishi Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı
Moleküler Biyoloji Hücre Kültürü Laboratuvarı
Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS)
Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Moleküler Modelleme Laboratuvarı
Moleküler Sistematik Entomoloji Laboratuvarı (MOSEL)

N

Nadir Hastalıkların Moleküler Patolojisi Araştırma Grubu
Nanobiyomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Nanomative - Malzeme Laboratuvarı
Nanoteknoloji-Nanotıp Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarları
Nefroloji Bilim Dalı Doku Tipleme Laboratuvarı
Nörobilim Laboratuvarı
Nörobilim ve Robotik Laboratuvarı
Nöroloji Anabilim Dalı EEG Laboratuvarları
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Laboratuvarı
Nörolojik Rehabilitasyon Okul Ünitesi Laboratuvarı
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Hastane Laboratuvarı
Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı
Nöromusküler Kontrol Laboratuvarı
Nörosonoloji Laboratuvarı
Nöroşirurjide Fizyoterapi Ünitesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyofarmasi Laboratuvarı (Sıcak Laboratuvar)

O

Odyoloji Öğrenci Uygulama Odası
Olefin Metatez Laboratuvarı
Omurga Sağlığı Ünitesi
Onkolojik Rehabilitasyon Laboratuvarı
Optimizasyon ve Simülasyon Laboratuvarı
Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı II (ORGSEN)
Organik Kimya Laboratuvarı
Orhan Köksal Araştırma Laboratuvarı
Ortam Odaklı Atölye
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı

Ö

Öğr. Gör. Dr. Çiler Buket Tosun Araştırma Grubu
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Laboratuvarı
Ölçme Tekniği Laboratuvarı

P

Paleontoloji Laboratuvarı
Palinoloji Laboratuvarı
Palinoloji ve Arı Ürünleri Analiz Laboratuvarı
Pediatrik Alerji Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Enfeksiyon Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Laboratuvarı
Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarları
Pediatrik Metabolizma Araştırma Laboratuvarı
Pediatrik Nefroloji, Nefrogenetik Laboratuvarı
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Laboratuvarı
Pediatrik Polisiomnografi Laboratuvarı
Pediatrik Romatoloji Laboratuvarı
Pediatrik Siliya Videomikroskopik İnceleme Laboratuvarı
Pediatrik Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı
Pediatrik Ter Testi Laboratuvarı
Pediatrik Translasyonel Tıp Laboratuvarları
Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Performans Laboratuvarı
Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Laboratuvarı
Prof. Dr. Sema Doğan Araştırma Grubu
Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem Araştırma Laboratuvarı
Proje Laboratuvarı
Proje Odası
Protez-Ortez Atölyesi
Protozooloji Laboratuvarı
Psikomotor Laboratuvarı

R

Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı
Radyoimmün Test (RIA) Laboratuvarı
Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

S

Sentetik Biyofiziksel Sistemler Laboratuvarı
Serebral Palsi ve Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi Laboratuvarı
Serigrafi Atölyesi
Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Laboratuvarı
Sporcu Sağlığı Ünitesi
Sporda Toplumsal Araştırmalar Grubu (STOAG)
Su Kimyası Laboratuvarı
Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarları
Sucul Yaşam Laboratuvarı
Süperiletkenlik ve NanoTeknoloji Laboratuvarı (SNTG)
Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı

T

Tarih Bölümü AR-GE Laboratuvarı
Tatlı Su Balıkları Biyolojisi ve Ekolojisi Laboratuvarı (TABBEL)
Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
Temel İşlemler Analiz Laboratuvarı
Temel işlemler Araştırma Laboratuvarı
Temel Onkoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları
Temel Sanat Atölyesi
Teorik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarları
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji I Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji II Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji III Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Laboratuvarı
Tıbbi ve Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı
Toksikoloji Laboratuvarı
Toprak Agrega ve Kaya Laboratuvarı
Tüp Bebek Ünitesi Üyte Laboratuvarı

U

Ulaştırma Laboratuvarı
Uygulamalı Entomoloji Laboratuvarı
Uygulamalı Kazı Alanı
Uzaktan Algılama Laboratuvarı

V

Vector Ecology Research Group Laboratory (VERG)
Vestibüler Laboratuvar Kompleksi

Y

Yağ Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı
Yanık Ünitesi
Yapı Mekaniği Laboratuvarı
Yeraltısuyu İzleme Laboratuvarı
Yutma Bozuklukları Ünitesi Laboratuvarı
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Laboratuvarı